Sözlükte "yermek" ne demek?

1. Kötülüklerini söylemek, zemmetmek.
2. Alaylı bir dille kusurlarını söylemek, kusurlarını ortaya koymak, hicvetmek.
3. Beğenmemek, hoşlanmamak, tiksinmek.

Cümle içinde kullanımı

Bir hikayeciyi övebilmek için ötekilerini ulu orta yermeğe başladılar.
- Sait Faik Abasıyanık

Yermek kelimesinin ingilizcesi

v. revile, revile against smth., revile at smth., satirize, slander, vilify

Son eklenenler

say